Rozmawiali o bezpieczeństwie w Piątnicy - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie w Piątnicy

Data publikacji 15.11.2017

W Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy odbyła się lokalna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zadowolenie z faktu odtworzenia w tej miejscowości Posterunku Policji.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się dziś z mieszkańcami, aby porozmawiać o bezpieczeństwie na terenie Piątnicy. Spotkanie miało na celu między innymi diagnozę i weryfikację zagrożeń wskazywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich eliminowania. Debacie przewodniczył Komendant Miejski Policji w Łomży - nadkomisarz Marek Sienkiewicz. Obecny był także I Zastępca Komendanta - nadkomisarz Sebastian Wojciekian, Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego i Prewencji oraz funkcjonariusze pełniący służbę w Posterunku Policji w Piątnicy.

Mundurowi przedstawili uczestnikom debaty zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przybliżyli sylwetki dzielnicowych – policjantów pierwszego kontaktu z społeczeństwem. Podczas prowadzonej dyskusji, mieszkańcy wskazywali zagrożenia, które będą teraz przedmiotem dalszej analizy ze strony Policji oraz podmiotów mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie. Wśród zgłaszanych problemów znalazły się głównie kwestie dotyczące zauważonych zagrożeń w ruchu drogowym m.in. w pobliżu miejscowości Elżbiecin na DK nr 64 oraz na wysokości Marianowa na DK 61  i spodziewane trudności z komunikacją związane z planowanym remontem ul. Zjazd w Łomży. Omawiano także sytuacje związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie parku przy ul. Szkolnej oraz dewastacją przystanku znajdującego się przy trasie Piątnica – Jeziorko w miejscowości Zabawka. Warto zauważyć, że wskazywane przez uczestników debaty miejsca zagrożone często pokrywały się z tymi naniesionymi już wcześniej i potwierdzonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Uczestnicy spotkania podziękowali za podjęte decyzje w związku z odtworzeniem Posterunku Policji w Piątnicy. Zgodnie zauważali, że stała obecność umundurowanych policjantów oraz ich dostępność, korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości. Wyrazili również chęć uczestniczenia w podobnych spotkaniach z funkcjonariuszami Policji np. podczas sesji rady gminy.

Posterunek Policji w Piątnicy uroczyście otwarto 24 stycznia 2017 roku. W uroczystości uczestniczyli wtedy: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. Jarosław Wendt, oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji z jednostek sąsiadujących, władze samorządowe, duchowieństwo, a także mieszkańcy.