„Nie bądźmy obojętni” - wspólnie z pomocą osobom bezdomnym - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie bądźmy obojętni” - wspólnie z pomocą osobom bezdomnym

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży podpisane dziś zostało porozumienie dotyczące wspólnych działań pomocowych na rzecz osób bezdomnych oraz narażonych na wychłodzenie organizmu podczas nadchodzącego okresu zimowego. Na spotkaniu z udziałem lokalnych mediów, omówione zostały także sposoby wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w planowanej akcji pomocowej pod nazwą „Nie bądźmy obojętni”.

W spotkaniu, którego gospodarzem był dziś Komendant Miejski Policji w Łomży – nadkomisarz Marek Sienkiewicz uczestniczyli: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dr. hab. Dariusz Surowik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - mgr. inż. Wiesław Jagielak, Komendant Straży Miejskiej – Bogdan Rutkowski oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja w Łomży – mgr. Małgorzata Rytel. Na bazie podpisanego porozumienia w ramach akcji „Nie bądźmy obojętni”, podejmowane będą wspólne działania w celu podniesienia bezpieczeństwa osób bezdomnych oraz zagrożonych wychłodzeniem organizmu, zwłaszcza teraz podczas nadchodzącego okresu zimowego.

Oprócz udzielania osobom bezdomnym informacji dotyczących możliwych form pomocy dostępnych na terenie miasta, przygotowani do działań studenci i wolontariusze będą także udzielać pomocy przedmedycznej wymagającym tego rodzaju wsparcia czy pełnić dyżury w łomżyńskiej noclegowni i ogrzewalni. Policjanci zachęcają także mieszkańców Łomży do informowania o miejscach przebywania osób bezdomnych poprzez korzystanie z  narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie przy pomocy odpowiedniej ikony można zaznaczać miejsca gdzie przebywają osoby bezdomne.

Celem prewencyjnego programu pn. „Nie bądźmy obojętni” jest ograniczenie zjawiska bezdomności i żebractwa oraz podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób bezdomnych, żyjących samotnie, starszych, kalekich – pozostających bez opieki. Skutkiem podejmowanych działań ma być zmniejszenie zagrożeń dla ich życia i zdrowia spowodowane przede wszystkim spadkiem temperatury w okresie zimowym. Zimą bezdomni często chowają się przed mrozem w opuszczonych budynkach oraz na terenach ogródków działkowych. Aby zapobiegać przypadkom wychłodzenia organizmu, które mogą kończyć się śmiercią, łomżyńscy policjanci codziennie będą kontrolować tego typu miejsca.