Policjanci w Fundacji „Ocalenie” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci w Fundacji „Ocalenie”

Data publikacji 10.12.2013

Łomżyńscy policjanci włączyli się w obchody międzynarodowej kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”. W jej ramach mundurowi odwiedzili Fundację „Ocalenie”.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży włączyli się w światową akcję „16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, której głównym celem było eliminowanie wszelkich form przemocy m.in. poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka. Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy, zwłaszcza wobec kobiet, policjanci którzy ustawowo zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie i ograniczanie tego poważnego problemu, w ramach akcji odwiedzili Fundację „Ocalenie”. Na spotkaniu omawiany był problem przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet i dzieci. Policjantka zwracała uwagę na to, aby kobiety nie bały się mówić o danym problemie. Przekazywała też informacje o instytucjach i placówkach pomocowych, a także omawiała kwestie związane z uregulowaniami prawnymi. Na koniec spotkania funkcjonariuszka stanowczo stwierdziła, że każdy człowiek zasługuje na poszanowanie bez względu na płeć, narodowość i przynależność kulturową.