Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ZNICZ 2017” – patrzmy na znaki drogowe, stosujmy się do poleceń policjantów!

Ruch pieszych i pojazdów w pobliżu cmentarzy znacząco zwiększył się. Funkcjonariusze obecni w tych rejonach służą informacją i pomagają w organizacji ruchu. Jednocześnie podkreślają, że każdy powinien przestrzegać przepisów ruchu drogowego i stosować się do wydawanych przez policjantów poleceń. Trwa policyjna akcja "ZNICZ 2017".

Łomżyńscy policjanci są w pełnej gotowości. Stale monitorują sytuację drogową w pobliżu cmentarzy. Służą także pomocą oraz informacją na temat wprowadzonej czasowo nowej organizacji ruchu i wyznaczonych miejsc do parkowania. Przy okazji warto pamiętać, że to świadomość kierowców oraz pieszych, ich odpowiedzialność i zrozumienie zagrożeń jakie mogą wystąpić na drodze - jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich. Mundurowi apelują przede wszystkim prawidłowe parkowanie w rejonach cmentarzy oraz bezwzględne stosowanie się do wydawanych przez nich poleceń.

W ramach akcji funkcjonariusze prowadzą także działania profilaktyczne. Zwracają uwagę na działalność kieszonkowców, radzą jak zabezpieczyć mieszkanie podczas nieobecności związanej z wyjazdami oraz rozdają elementy odblaskowe. 

Działania policyjne „ZNICZ 2017” potrwają do czwartku - 2 listopada.