Debata społeczna „Moje Osiedle” w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna „Moje Osiedle” w Łomży

Data publikacji 06.11.2013

Pod hasłem „Moje Osiedle” odbyła się wczoraj zorganizowana przez policjantów debata społeczna w Łomży. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy siedmiu osiedli. Tematem debaty było szeroko pojęte bezpieczeństwo na osiedlach.

Zorganizowana wczoraj przez łomżyńskich policjantów debata społeczna „Moje Osiedle”, to pierwsza z cyklu debat skierowanych do mieszkańców Łomży. Swoim zasięgiem obejmowała społeczność siedmiu sąsiadujących ze sobą osiedli. Jej celem było przede wszystkim poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Rozpoczęcie debaty zainaugurował I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, następnie głos zabrali naczelnicy wydziałów łomżyńskiej jednostki. Dyskutowano na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zagrożeń wynikających z włamań, kradzieży, a także problemu niszczenia mienia i problemów w ruchu drogowym na osiedlowych ulicach i parkingach. Nie zabrakło głosów mieszkańców, którzy zwracali uwagę na uciążliwe problemy występujące w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Pytania kierowane były przede wszystkim do uczestniczących w debacie przedstawicieli Policji, ale również i zaproszonych gości. Policjanci przestrzegali przed sprawcami kradzieży, apelowali o zachowanie czujności i wzajemną pomoc sąsiedzką, która zwłaszcza na osiedlach, może być skutecznym „narzędziem” do walki z przestępczością. Mundurowi podkreślali, że ich szybka reakcja na zdarzenie uzależniona jest często od szybkości przekazanej im informacji, dlatego też policjanci zachęcali uczestników spotkania do współpracy z Policją. Zwieńczeniem debaty było zebranie wypełnionych przez mieszkańców osiedli ankiet, których analiza pozwoli funkcjonariuszom ocenić stan poczucia bezpieczeństwa na osiedlach i skuteczność pracy policjantów. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, skrupulatnie były notowane przez policjantów i wykorzystane zostaną w dalszych działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.