„Wyobraźnia liczona w promilach” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Wyobraźnia liczona w promilach”

Data publikacji 17.10.2013

„Wyobraźnia liczona w promilach” to projekt realizowany przy współudziale funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Program ten skierowany jest do młodzieży – jako przyszłych kierowców.

Od początku roku szkolnego członkowie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży wspólnie z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotykali się z młodzieżą licealną realizując założenia projektu „Wyobraźnia liczona w promilach”. Uczniowie mogli usłyszeć o negatywnym wpływie środków psychoaktywnych na kierowców i skutkach wynikających z ich zażywania podczas prowadzenia pojazdów. W trakcie wizyt młodzi ludzie pogłębiali swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z tym związanych. Podczas ćwiczeń młodzież mogła korzystać z profesjonalnego sprzętu w postaci fantomów do treningu z zakresu reanimacji oraz popatrzeć przez alkogogle. Ponadto policjanci korzystając z prezentacji multimedialnej starali się przekazać młode osoby jak ważna jest właściwa reakcja w sytuacji zdarzeń drogowych. Poprzez działania „Wyobraźnia liczona w promilach” członkowie grupy medycznej oraz mundurowi chcą przyczynić się do kształtowania odpowiedzialnej i dojrzałej postawy młodzieży wobec wszelkich używek oraz pogłębić ich wiedzę na ten temat, nauczyć właściwej reakcji w sytuacji zdarzenia drogowego i wpoić zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Takie spotkania z młodzieżą będą realizowane do końca grudnia.