Rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi

Data publikacji 18.10.2017

Dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących oraz studentami PWSIiP w Łomży, aby porozmawiać o współczesnych formach niewolnictwa. Spotkania w szkołach dotyczące tej tematyki, odbywają się w ramach obchodów XI Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przypadającego na dzień 18 października.

Dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, spotkali się dziś z młodzieżą ZSMiO oraz studentami PWSIiP w Łomży, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi. Podczas prelekcji informowali słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą. Mundurowi mówili o tym, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji, ale nie tylko. Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów. Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie określone w wyżej wymienionych przypadkach nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z powyższych metod. 

Tematyczne spotkania z młodzieżą odbyły się w ramach corocznych obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który przypada, właśnie na dzień 18 października, a ich celem było zasygnalizowanie istnienia tego zjawiska.