Promują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wspólnie z Policją - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wspólnie z Policją

Data publikacji 13.10.2017

Policjanci z Łomży zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach – przedstawiają mieszkańcom działanie tego policyjnego narzędzia. Aktywną promocję aplikacji na policyjnym happeningu podjęła także Grupa Ratownicza „Nadzieja”, przy okazji Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy społeczni z Łomży upowszechniając numer alarmowy 112 wskazują, że w wielu sprawach, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, można skorzystać z tej aplikacji.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy wyłącznie do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Na policyjnym happeningu profilaktycznym w piątek - 13 października, przy okazji Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ratownicy społeczni z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Łomży wspólnie z policjantami przekonywali mieszkańców o tym, że numer alarmowy 112 nie powinien być wykorzystywany do zgłaszania sytuacji, które nie są przypadkami nagłymi, pilnymi - a takie zgłoszenia pod numerem 112 są niestety bardzo częste.

Do powiadamiania o miejscach zagrożonych mundurowi zachęcają np. poprzez skorzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzia, które stało się swoistą platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. Można tam dokładnie opisać powtarzające się w danej lokalizacji niepożądane zjawisko społeczne, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu maleje. Podejmowane następnie przez funkcjonariuszy działania, mają na celu eliminowanie zgłaszanego problemu.