Eliminują zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Eliminują zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 12.10.2017

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego policjanci otrzymali 3167 zgłoszeń, z czego w wyniku przeprowadzonych weryfikacji, ponad 67% zostało potwierdzonych. Funkcjonariusze podejmując działania w celu eliminowania i ograniczania wskazywanych na Mapie zagrożeń, współpracują także z wieloma instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi. Do tej pory status potwierdzone - wyeliminowane uzyskały już 73 takie punkty.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Jest platformą wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z Policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach.  

Przeglądając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy sprawdzić, co się dzieje wokół naszego miejsca zamieszkania, czy w okolicy, gdzie do szkoły chodzą nasze dzieci. Celem powstania aplikacji było ułatwienie kontaktu obywateli z policjantami – również anonimowo. Obecnie narzędzie to oferuje m.in. możliwość dodania zdjęcia, filmu czy opisu tekstowego (do 500 znaków) do zgłaszanego zagrożenia. Wydano także wersję aplikacji na urządzenia mobilne.

Policjanci weryfikują otrzymywane poprzez Mapę sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okazują się prawdziwe, podejmują odpowiednie działania, aby realnie pomóc w rozwiązaniu problemu. Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa czy zła organizacja ruchu drogowego.

Do tej pory na terenie powiatu łomżyńskiego zgłoszono 3167 zagrożeń. Dotyczą one między innymi miejsc zagrożonych przekraczaniem dozwolonej prędkości – 1061, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 1037 czy też nieprawidłowego parkowania pojazdów – 394. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz Posterunków Policji w  Piątnicy, Jedwabnem, Nowogrodzie i Śniadowie, współpracując także z wieloma instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi podejmują działania zmierzajace do eliminacji zagrożeń. Do chwili obecnej status potwierdzone - wyeliminowane uzyskało już 73 punkty wskazane przez obywateli. Najwięcej, bo aż 44 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,  a 11 - nieprawidłowego parkowania. Dużą rolę w całym procesie odgrywają policjanci pierwszego kontaktu - dzielnicowi. To oni w rozmowach z mieszkańcami weryfikują naniesione ma KMZB zagrożenia, a potem podejmują działania, których celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa obywateli. W miejscach, gdzie regularnie pojawiają się funkcjonariusze występowanie zjawisk niepożądanych wskazywanych przez mieszkańców ustaje bądź zostaje znacząco ograniczone. 

Uwaga! Przy korzystaniu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy pamiętać, że w przypadku pilnych spraw takich jak zagrożenia życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

(na podst. KGP/MSWiA)