Wspólnie ze Szwajcarami o poprawie bezpieczeństwa na drogach - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie ze Szwajcarami o poprawie bezpieczeństwa na drogach

Data publikacji 30.09.2013

Komendant Miejski Policji w Łomży gościł dziś delegację ekspertów szwajcarskich przebywających z wizytą w Polsce w ramach realizacji projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Projekt SWISS Contribution współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Wizyta studyjna w łomżyńskiej jednostce Policji została zorganizowana z inicjatywy Komendy Głównej Policji i odbyła się w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – KIK76. Dzisiaj Komendę Miejską Policji w Łomży odwiedziła delegacja ekspertów ze Szwajcarii. Celem wizyty, oprócz wymiany doświadczeń, było zapoznanie się szwajcarskich gości ze strukturą, zadaniami, wyposażeniem i wyszkoleniem polskiej Policji drogowej, na przykładzie jednostki w Łomży. Podczas spotkania z delegatami, przedstawiono działania podlaskiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaprezentowano także zagadnienia z zakresu inżynierii ruchu drogowego, audytu miejsc niebezpiecznych, czy też informacje o występujących lokalnie zagrożeniach drogowych. Szwajcarzy wyrazili aprobatę dla podejmowania szeroko zakrojonych działań profilaktycznych przez jednostki podlaskiej Policji drogowej. W sposób szczególny docenili też działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów wobec dzieci. Podkreślali rolę Policji drogowej, jako przykładu i autorytetu dla innych uczestników ruchu drogowego. Docenili jednocześnie wzorową współpracę łomżyńskiej jednostki z samorządem i organizacjami pozarządowymi. Na zakończenie spotkania Komendant Miejski Policji w Łomży, jako osoba zaangażowana w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, otrzymał z rąk przedstawiciela Komendy Głównej Policji tablicę pamiątkową projektu.