"Międzynarodowy dzień bez przemocy" także w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Międzynarodowy dzień bez przemocy" także w Łomży

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia bez Przemocy łomżyńscy policjanci przeprowadzili spotkania profilaktyczne i warsztatowe z młodzieżą. Wszystkie prelekcje odbywały się w ramach ogólnopolskiej kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny".

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia bez Przemocy policjanci z Komendy Miejskiej w Łomży przeprowadzili szereg spotkań profilaktycznych na temat zjawiska przemocy. Na prelekcjach policyjni profilaktycy i dzielnicowi rozmawiali z młodzieżą m.in. o agresji rówieśniczej. Zajęcia, w których uczestniczyli także szkolni pedagodzy, prowadzone były w formie pogadanek i warsztatów, a jedną z wykorzystywanych metod pracy była tzw. burza mózgów. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy i innych zachowań agresywnych. Wspierani przez prowadzących zajęcia funkcjonariuszy, wspólnie z rówieśnikami budowali system pomocy osobom doświadczającym przemocy i zachowań agresywnych ze strony innych i uczyli się jak przeciwdziałać tego typu zjawiskom. Dyskusje kończyły się ogólną maksymą „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”, której stosowanie w szkole i poza nią pozwoli na bezpieczne i satysfakcjonujące budowanie relacji. Działania odbyły się w ramach ogólnopolskiej kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny", którą patronatem honorowym objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.