Odpowiedzialność prawna nieletnich - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 12.09.2013

Łomżyńscy policjanci po raz kolejny spotkali się z licealistami. Rozmawiali z młodzieżą na temat zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

W ramach kontynuacji działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich łomżyńscy policjanci zorganizowali kolejne już spotkania z młodzieżą. Policjanci przeprowadzili prelekcje dla klas pierwszych w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Tematem spotkania była m.in. odpowiedzialność prawna nieletnich. Ukończenie trzynastego roku życia wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenia i przestępstwa wymienione w katalogu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Spotkania te miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Mundurowi omówili także pojęcie demoralizacji nieletnich oraz przedstawili zjawiska dotyczące tego zagadnienia. Ponadto wspólnie z młodzieżą omówili kto i za co ponosi odpowiedzialność oraz za co wyciągane są konsekwencje w tym także prawne. Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań, dotyczących określonego typu zachowań oraz ich skutków prawnych.