„Plaża 2013” w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Plaża 2013” w Łomży

Data publikacji 26.08.2013

Łomżyńscy i monieccy policjanci wspólnie z mundurowymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przeprowadzili nad rzeką Narew działania „Plaża 2013”. Ważnym elementem przedsięwzięcia było spotkanie profilaktyczne służące zwiększeniu świadomości mieszkańców terenów przywodnych na temat zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą.

W minioną sobotę funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przeprowadzili na rzece Narew działania „Plaża 2013”. W przedsięwzięciu udział wzięli także policjanci realizujący zadania na wodach i terenach przywodnych z monieckiej jednostki Policji, przewodnicy psów służbowych oraz Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej.  Działania polegały miedzy innymi na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach niebezpiecznych oraz kontroli jednostek pływających. Odrębnym, ale równie istotnym elementem przedsięwzięcia była część o charakterze profilaktycznym, którą mundurowi przeprowadzili na terenie bulwarów nad Narwią. Poprzez zabawę funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej przypominali młodym ludziom między innymi zasady bezpiecznego przebywania nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy. Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz tresury psa służbowego. Najmłodsi otrzymali materiały profilaktyczno-instruktażowe w postaci książeczek pod tytułem „Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie” oraz związane z tym plażowe gadżety. Zarówno policjanci jak i strażacy zaprezentowali sprzęt używany podczas służby na wodzie oraz omówili podstawowe zasady ratownictwa wodnego. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.