Wspólne działania w ramach porozumienia - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania w ramach porozumienia

Data publikacji 19.09.2017

Cykl wykładów i zajęć praktycznych poprowadzą łomżyńscy funkcjonariusze z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Wspólne ustalenia powstały na bazie porozumienia zawartego pomiędzy placówką a Komendą Miejską Policji w Łomży. Celem współpracy jest kształtowanie postaw młodych ludzi i zdobywanie wiedzy o organizacji oraz funkcjonowaniu formacji policyjnej.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży – nadkom. Sebastian Wojciekian oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Pani Bożena Święszkowska, wraz ze swoimi współpracownikami, rozmawiali dziś o organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018 na bazie podpisanego w maju br. porozumienia o współpracy w obszarze dydaktyczno – wychowawczym (czytaj także tu). W ramach zaplanowanych wykładów i zajęć szkolnych, uczniowie klas o profilu mundurowym będą między innymi zdobywać wiedzę o funkcjonowaniu Policji oraz zapoznają się ze specyfiką służby w tej formacji. Atrakcyjność tego typu zajęć zapewni też organizacja tematycznych warsztatów oraz wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest kształcenie młodzieży w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu oraz idei zdrowego trybu życia.