Poszukiwany Lutostański Przemysław - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwany Lutostański Przemysław

Data publikacji 27.06.2013

Białostoccy policjanci szukają 27-letniego mieszkańca jednej z miejscowości gminy Łomża. Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Łomży.

Poszukiwany to:

LUTOSTAŃSKI Przemysław,

lat 27,

zam. Gm. Łomża

Rysopis: wzrost około 181-185 cm, sylwetka szczupła, włosy krótkie jasne, blond, oczy jasne

Znaki szczególne – blizna na lewym ramieniu po ranie ciętej. 

W/w poszukiwany jest na podstawie: listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonowa w Łomży za czyn art.280 § 1 kk (rozbój) i z art. 280 § 2 kk (rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu)

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod numerem telefonu /85/ 670 34 65, sekretariat /85/ 670 31 70 lub z najbliższą jednostką Policji telefon 997 lub 112.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub Prokuratury (art. 280 par. 1 pkt. 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 par. 2 kpk).

źródło - KWP Białystok