„Bezpieczne wakacje na rowerze” – konkurs rozstrzygnięty - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne wakacje na rowerze” – konkurs rozstrzygnięty

Data publikacji 14.06.2013

Wczoraj w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne wakacje na rowerze”, ogłoszonego już po raz piąty przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Jego celem jest m.in. przygotowanie uczniów podlaskich szkół podstawowych do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji.

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje na rowerze”, ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku – rozstrzygnięty!!!

Jest to konkurs wieloetapowy i ogłaszany jest przez Policję już od 2009 roku, a jego celem jest przygotowanie uczniów klas IV-VI podlaskich szkół podstawowych do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji.

3 czerwca 2013 roku w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniła 3 laureatów oraz przyznała 12 wyróżnień. Najlepszymi okazali się reprezentanci ze Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Ireny Białówny w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, wśród których główną był rower - ufundowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Ponadto można było przystąpić do egzaminu na kartę rowerową oraz porozmawiać z ratownikami medycznymi na temat udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorzy V edycji konkursu plastycznego - etap wojewódzki:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Łomży, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Białymstoku, sieć sklepów rowerowych PELETON w Białymstoku.


Źrodło: www.podlaska.policja.gov.pl