Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - wspólnie przeciwko zagrożeniom - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - wspólnie przeciwko zagrożeniom

Data publikacji 19.07.2017

Łomżyńscy policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przez ponad rok funkcjonowania aplikacji, mieszkańcy miasta i powiatu zgłosili mundurowym 2621 zagrożeń, z których 1784 zostało potwierdzone w procesie szczegółowej weryfikacji. Łatwość obsługi oraz bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w rejonie przekładają się na zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z tego interaktywnego narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest interaktywną formą komunikacji z lokalną Policją. Nie zastępuje jednak numeru alarmowego. Narzędzie to nie powoduje bowiem natychmiastowej interwencji Policji - do tego wciąż przeznaczony jest numer alarmowy 997 i 112. Aplikacja służy  przede wszystkim do zgłaszania nieakceptowalnych społecznie zjawisk. Do wyboru jest 25 kategorii obejmujących m.in. miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, niszczenia zieleni czy też spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Po zgłoszeniu zagrożenia, policjanci sprawdzają wskazane miejsca i reagują na łamanie prawa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest też narzędziem do komunikowania się z dzielnicowym, do którego, jako do tzw. policjanta pierwszego kontaktu spływa taka informacja.

Przez ponad rok funkcjonowania aplikacji, mieszkańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego zgłosili mundurowym 2621 zagrożeń. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 930 oraz przekraczania dozwolonej prędkości – 859. W 307 przypadkach mieszkańcy wskazywali też miejsca, gdzie ich zdaniem dochodzi do nieprawidłowego parkowania. Weryfikując zagrożenia policjanci potwierdzili odpowiednio: 600, 785 oraz 206 występujących zagrożeń. 

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową  http://www.lomza.policja.gov.pl i po prawej stronie odszukać baner: KMZB. Po kliknięciu otwiera się informacja o tym, co to jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy, jest także możliwość korzystania z narzędzia bez przechodzenia na inne strony. Należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach. Aby usprawnić komunikację, zostało przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę. Policja ma następnie 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Do wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, w razie potrzeby angażowane są także inne służby oraz instytucje.