Debata społeczna „Moje Osiedle” w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna „Moje Osiedle” w Łomży

Data publikacji 27.11.2014

„Moje Osiedle” to hasłodebaty społecznej, która odbyła się w środę w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Była to już kolejna cykludebat adresowanych do mieszkańców łomżyńskich osiedli. Łomżyńscy policjancipoprzez cykliczne spotkania z mieszkańcami Łomży wspólnie diagnozują irozwiązują uciążliwe dla nich problemy.

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży zorganizowali debatęspołeczną pod hasłem „Moje osiedle”. W debacie, która odbyła się w auli WyższejSzkoły Agrobiznesu w Łomży, udział wzięli mieszkańcy osiedli, przedstawicieleinstytucji działających na terenie miasta oraz uczniowie. Spotkanie rozpocząłKomendant Miejski Policji w Łomży - podinsp. Jacek Adamski. Następnie, krótkąanalizę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta omówił Naczelnik WydziałuPatrolowo-Interwencyjnego - podinsp. Jan Iwanowski. Po tym wystąpieniu wywiązałasię dyskusja z mieszkańcami osiedli przybyłymi na debatę. Pytaniazainteresowanych kierowane były głównie do Komendanta Miejskiego orazNaczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – nadkom. Piotra Pietrzaka. Mieszkańcyzgłaszali  uciążliwe problemy także zaproszonemudo udziału w debacie Komendantowi Straży Miejskiej – Bogdanowi Rutkowskiemu. Wiodącespostrzeżenia przybyłych na spotkanie mieszkańców dotyczyły gromadzenia sięmłodzieży w pobliżu bloków i klatek schodowych, głównie podczas przerwlekcyjnych oraz wynikające z tego powodu niepokojące obserwacje. Podnoszonoproblem czystości przy wyprowadzaniu na spacer psów oraz zgłaszano prośby ointerwencje w związku z miejscami gdzie zachodzi potrzeba obecności patroli policyjnychze względu na popełniane przez kierowców wykroczenia drogowe. Wśród najbardziejuciążliwych dla mieszkańców tej części Łomży, wymieniono jazdę z prędkościąmogącą powodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na osiedlowychuliczkach, a także na jednej z głównych ulic miasta. Policjanci w swoichwypowiedziach nawiązali też do problemów zgłaszanych podczas poprzedniejdebaty. Przestrzegali przed kradzieżami i apelowali o szybkie reagowanie nawszelkie przypadki łamania prawa. Mundurowi podkreślali, że szybkie zatrzymaniesprawców przestępstwa, uzależnione jest często od szybkości informacjiprzekazanej policjantom. Dlatego też zachęcali uczestników spotkania dowspółpracy z Policją. Funkcjonariusze zapraszali także mieszkańców osiedli dodialogu i wspólnego szukania rozwiązań, zwłaszcza w rozwiązywaniu trudnych,uciążliwych społecznie problemach. Zwieńczeniem debaty było wypełnienie przezobecnych na spotkaniu ankiet. Ich analiza będzie dla policjantów cennym źródłeminformacji dotyczącym bezpieczeństwa. Wszystkie uwagi, które padły w trakciedebaty, skrupulatnie były notowane i wykorzystane zostaną w dalszychdziałaniach podejmowanych na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańcówŁomży.