Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

Data publikacji 25.11.2014

Ruszyła zimowa edycja akcji informacyjno – edukacyjnej „Bezpieczna Woda” dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie zamarzniętych zbiorników wodnych.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powyższe materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i w założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Więcej czytaj TUTAJ.

źródło – Ministerstwo Sportu i Turystyki