Policjanci wzięli udział w ćwiczeniach pożarowych na terenie szpitala - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wzięli udział w ćwiczeniach pożarowych na terenie szpitala

Łomżyńscy policjanci w środę brali udział w ćwiczeniach pożarowych, które miały miejsce na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest między innymi doskonalenie współdziałania służb, instytucji, a także innych podmiotów w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Właściwe współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców jest podstawą skutecznego prowadzenia każdej akcji ratowniczej. Doskonale o tym wiedzą przedstawiciele wszystkich służb, które każdego dnia mają do czynienia z sytuacjami zagrożenia. W celu doskonalenia procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, co jakiś czas odbywają się ćwiczenia i szkolenia, w których udział biorą także policjanci z łomżyńskiej komendy. Jedno z takich działań odbyło się w środę na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zadaniem uczestniczących w ćwiczeniach policjantów było głównie zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu do szpitala pojazdom służb ratowniczych oraz zabezpieczenie miejsca działań przed dostępem osób postronnych. W tym celu funkcjonariusze byli obecni na drogach dojazdowych do szpitala, a także trasach przejazdu wozów straży pożarnych. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń zorganizowanych przez przedstawicieli placówki medycznej, na terenie jednego z oddziałów szpitala miało dojść do zaprószenia ognia, w związku z tym główne zadania ratowniczo - gaśnicze wykonywali strażacy z PSP w Łomży.