Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – podsumowanie dotychczasowej realizacji na terenie miasta oraz powiatu łomżyńskiego

Data publikacji 25.05.2017

Łomżyńscy dzielnicowi, podsumowali dotychczasową realizację aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Od lipca 2016 roku mundurowym zgłoszono 2216 zagrożeń, z których 1443 zostało potwierdzonych w procesie szczegółowej weryfikacji.

Łomżyńscy dzielnicowi, podsumowali dotychczasową realizację aplikacji  "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Od lipca 2016 roku mundurowym zgłoszono 2216 zagrożeń, z których 1443 zostało potwierdzonych w procesie szczegółowej weryfikacji. 

Poniżej liczba zgłoszeń  w poszczególnych kategoriach:

Akty wandalizmu – 21

Bezdomność – 3

Dzikie kąpieliska – 2

Dzikie wysypiska śmieci – 33

Kłusownictwo – 15

Miejsce grupowania małoletnich – 44

Miejsce niebezpieczne na terenach wodnych – 11

Nielegalna wycinka drzew – 4

Nielegalne rajdy samochodowe – 29

Nieprawidłowe oznakowanie drogi – 20

Nieprawidłowe parkowanie – 266

Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 50

Niszczenie zieleni – 11

Poruszanie się po terenach leśnych ruadami – 9

Przekraczanie dozwolonej prędkości – 702

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 788

Utonięcia – 4

Używanie środków odurzających – 89

Wypalanie traw – 5

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych – 4

Znęcanie się nad zwierzętami – 25

Zła organizacja ruchu drogowego – 49

Żebractwo - 32

 

Ponadto, dzięki "Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa", wprowadzane również zostały zmiany w organizacji ruchu drogowego, oczywiście we współpracy z danym administratorem bądź zarządcą drogi.  Poniżej przedstwiono przykłady tego rodzaju współdziałania:

- Nowogród, ul. Miastkowska – zarządca drogi przychylił się do wniosku i zostanie ustawiony znak ostrzegawczy A7  w celu poprawy czytelności i bezpieczeństwa na skrzyżowaniu;

-  Łomża, ul. Poznańska – zostały usunięte pozostałości po nieaktualnym oznakowaniu drogi;

- Łomża, ul. Piłsudskiego – zarządca drogi przychylił się do wniosku i opracował zmiany organizacji ruchu w kierunku wyznaczenia miejsc do zawracania na wysokości ul. Chopina i Broniewskiego;

- Kupiski Stare, ul. Ostrołęcka – zarządca drogi przychylił się do wniosku o ustawienie znaku ostrzegawczego A7 na ul. Świerkowej

- Łomża, Szosa Zambrowska i Piłsudskiego – zarządca drogi przychylił się do wniosku o zmianę organizacji tego skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa, jednak ze względu na brak funduszy realizacja będzie odłożona w czasie.

 

Policja apeluje o dalszą aktywność w ramach aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" i potwierdza, że każdy może z niej korzystać, a zgłoszenia są anonimowe.