Porozumienie o współpracy - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy

Data publikacji 16.05.2017

„Chodzi o to aby, wśród młodych ludzi, którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu zawodowym„ idąc za słowami ministra Błaszczaka łomżyńska Policja aktywnie wspiera wszelkiego typu inicjatywy skierowane do młodzieży. Dziś Komendant Miejski Policji w Łomży komisarz Pan Marek Sienkiewicz podpisał dwa porozumienia z opiekunami klas mundurowych. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży porozumienie o kontynuacji dotychczasowej współpracy pomiędzy placówką a Komendą Miejską Policji w Łomży, jak też w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, które z ogromnym zaangażowaniem przystąpiło, do zaproponowanej przez łomżyńską jednostkę Policji, współpracy.

Komendant Miejski Policji w Łomży – komisarz Marek Sienkiewicz oraz Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży – Artur Ciborowski jak też Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży – Bożena Święszkowska podpisali dziś porozumienia dotyczące współpracy w obszarze dydaktyczno – wychowawczym. Nadrzędną rolą Policji jest służba społeczeństwu, zarówno poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowanie prawa, jak i poprzez propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród młodzieży. Dla wielu młodych ludzi początkiem drogi do służby i wymarzonego munduru jest edukacja w klasach „mundurowych”, gdzie uczniowie przygotowują się do konfrontacji z rzeczywistością policyjną. Dowiadują się, że bycie policjantem to nie praca, ale ciężka służba. Dlatego tak ważna jest współpraca ze szkołami w których powstają klasy o profilu mundurowym. W ramach prowadzonych zajęć szkolnych, uczniowie będą między innymi zdobywać wiedzę o funkcjonowaniu Policji oraz zapoznani zostaną ze specyfiką służby w tej formacji. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształcenie młodzieży w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu oraz idei zdrowego trybu życia. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania i otwiera możliwości do podejmowania różnego rodzaju wspólnych inicjatyw.