Razem przeciw przemocy! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciw przemocy!

Data publikacji 06.10.2014

O Procedurze Niebieskiej Karty i walce z przemocą domową łomżyńscy policjanci i przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej rozmawiali dziś z osobami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Dlatego Warto.

Przemoc w rodzinie jest ważnym i coraz bardziej nagłaśnianym problemem społecznym. Przeciwdziałanie jej staje się priorytetem w pracy wielu instytucji, w tym również Policji. Dzisiaj odbyło się spotkanie z osobami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Dlatego Warto. W spotkaniu udział wzięli policjanci i pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Łomży. Omawiając procedurę Niebieskiej Karty policjanci szczególnie podkreślali trudną sytuację dzieci w takich rodzinach oraz problemy związane z izolacją małoletnich od rodziców stosujących przemoc. Podkreślono jak ważne jest reagowanie na każdy przypadek podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Zwrócono też uwagę, na to iż problem przemocy jest Nasza wspólną sprawą. Dlatego tak istotna jest szybka reakcja w takich przypadkach. Na zakończenie funkcjonariusze rozdali materiały informacyjne, a także wskazali instytucje gdzie można szukać pomocy. Spotkaniu przyświecał jeden wspólny cel, aby zminimalizować zjawisko przemocy w rodzinie.