Odpowiedzialność prawna nieletnich - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 02.10.2014

Łomżyńscy policjanci spotkali się wczoraj z uczniami Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. Rozmawiali z młodzieżą na temat zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

W ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich łomżyńscy policjanci zorganizowali spotkanie z młodzieżą. Policjanci przeprowadzili prelekcje dla klas gimnazjalnych z Piątnicy. Tematem spotkania była m.in. odpowiedzialność prawna nieletnich. Ukończenie trzynastego roku życia wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenia i przestępstwa wymienione w katalogu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Spotkanie to miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Mundurowi omówili także pojęcie demoralizacji nieletnich oraz przedstawili zjawiska dotyczące tego zagadnienia. Ponadto wspólnie z młodzieżą omówili kto i za co ponosi odpowiedzialność oraz za co wyciągane są konsekwencje w tym także prawne. Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań, dotyczących określonego typu zachowań oraz ich skutków prawnych.