Pomoc ofiarom przestępstw - Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc ofiarom przestępstw - Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Data publikacji 10.09.2014

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Jeżeli jesteś osobą  pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj, możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dosępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

W załączeniu wykaz podmiotów świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pliki do pobrania