Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozumienie poleceń i sygnałów wydawanych przez policjanta - pomaga w udrożnieniu ruchu

Data publikacji 19.08.2014

Tam gdzie przejazd samochodów jest znacznie utrudniony, ręczną regulację ruchem podejmują policjanci ruchu drogowego. Wczoraj, w związku z występującymi pracami drogowymi w Łomży i zamknięciem jednej z przepraw mostowych na rzece Narew, funkcjonariusze łomżyńskiej drogówki łącznie przez 13 godzin pomagali kierowcom w pokonywaniu drogowych trudności. Dziś także monitorują ruch i podejmują działania ułatwiające podróżowanie drogą krajową nr. 61.

Aby dokładnie zrozumieć wydawane przez policjantów polecenia i sygnały –  zalecamy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym  Dz.U. 2010 nr 123 poz. 840  (w załączniku).