STOP przemocy w rodzinie - gdzie szukać pomocy? - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

STOP przemocy w rodzinie - gdzie szukać pomocy?

Data publikacji 14.08.2014

Krajowy Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata

 2014-2020  


Podmioty realizujące zadania w związku z przeciwdziałaniem przemocy w

 rodzinie w 2014 r.- powiat łomżyński


DANE TELEADRESOWENazwa 


 Adres Telefon   Email Strona www   Zakres Oddziaływań
 Komenda Miejska Policji w Łomży

18-400 Łomża

ul. Wojska Polskiego 9 

997,112

86 4741212 
kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  www.lomza.policja.gov.pl  Podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieska Karta 
Straż Miejska w Łomży 

18-400 Łomża

Ul. Stary Rynek 14 
86 2156756  straz.miejska@um.lomza.pl  www.lomza.pl  Udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach pomocowych, działania interwencyjne. 
MOPS w  Łomży 

18-400 Łomża

ul. Dworna 23B 
 86 2164260 poczta@mopslomza.pl  www.mopslomza.pl 

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna

Program korekcyjno – edukacyjny „Życie bez przemocy”. Pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację. 
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

18-400 Łomża

Ul. Wojska Polskiego 161 
86 2169820  pomoc@oik.lomza.pl  www.oik.lomza.pl  Pomoc psychologiczna, socjoterapeutyczna, socjalna osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Interwencje w  środowisku. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

18-400 Łomża

Ul. Szosa Zambrowska 1/27 
 86 2156942 pcprlomza@wp.pl  www.pcpr.powiatlomzynski.pl  Biuro Porad Obywatelskich - pomoc psychologiczna, prawna , udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach pomocowych 
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR  
 18-400 Łomża 
Ul. Wojska Polskiego 29a
86 2150463  biuro@sosedukator.pl  www.sosedukator.pl  Pomoc prawna, psychologiczna, socjalna osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
GOPS w Łomży 

18-400 Łomża

ul. M.Curie –Skłodowskiej 1A 
86 2164880  opsgmlomza@4lomza.pl  www.gminalomza.pl  Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna 
 OPS  w Piątnicy

18-421 Piątnica

ul. Stawiskowska 10 
86 2152110  opspiatnica@wp.pl  www.opspiatnica.pl  Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna 

OPS w Wiźnie

 18-430 Wizna
Pl. Raginisa 35
 86 2196056  gops_wizna@wp.pl    Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna
 OPS w Jedwabnem
 18-420 Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3 
 86 2172572  ops@jedwabne.pl   Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna 
 OPS w Przytułach
 18-423 Przytuły
ul. Supska 10
 86 2177005  gopsprzytuly@wp.pl   Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna 
 OPS w Miastkowie
 18-413 Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
 86 2174823  ugmiastkowo@hi.pl    Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna
 OPS w Śniadowie
 18-411 Śniadowo
ul. Ostrołecka 11
 86 2176149  ugsniadowo@hi.pl    Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna
Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Nowogród
 18-414 Nowogród
ul.Łomżyńska 41
 86 2175561  opsnowogrod@wp.pl    Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Zbójna
 18-416 Zbójna
ul.Łomżyńska 64
 86 2140330  gops_zbojna@wp.pl    Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc socjalna
Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT
 18-416 Zbójna
Laski 44
 86 2140220      Nocleg, wyżywienie