Jubileuszowa edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileuszowa edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Data publikacji 11.04.2017

Do 31 maja 2017 roku można składać zgłoszenia w konkursie „Policjant, który mi pomógł”. Będzie to już X edycja przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego. Konkurs ma na celu między innymi podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie funkcjonariuszy podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym, zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze oraz promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

W dotychczasowych edycjach konkursu "Policjant, który mi pomógł" wyróżnionych zostało 45 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji z całej Polski, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i skutecznością w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2017 roku od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (z wyjątkiem Policji).

Więcej informacji na temat tej inicjatywy na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.