Święto Policji w łomżyńskiej jednostce - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w łomżyńskiej jednostce

Data publikacji 21.07.2014

W miniony piątek, jak co roku w rocznicę powstania Polskiej Policji, mundurowi otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży takie awanse otrzymało 61 funkcjonariuszy. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez biskupa ks. Prałata Janusza Bogusława Stepnowskiego. Po mszy, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży funkcjonariusze wzięli udział w uroczystościach z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Krzysztofa Lewickiego oraz zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, władz miejskich, sądu, prokuratury, służb mundurowych oraz przyjaciół Policji. W obecności zaproszonych gości funkcjonariusze otrzymali akty nominacji na wyższe stopnie policyjne. Z okazji Święta Policji nominacje otrzymało 61 łomżyńskich policjantów. Miłym akcentem odprawy było też wręczenie, przyznawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Brązowej Odznaki „ Zasłużony Policjant” Naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łomży – nadkom. Mieczysławowi Grajewskiemu. Wicewojewoda Podlaski natomiast, wręczając listy gratulacyjne, za wzorową służbę i pracę, wyróżnił tym samym, czternastu funkcjonariuszy i dziesięciu pracowników łomżyńskiej jednostki. Zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy Policji usłyszeli ze strony uczestniczących w uroczystościach gości wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.