Szkolenie psów policyjnych na plaży miejskiej w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie psów policyjnych na plaży miejskiej w Łomży

Data publikacji 01.07.2014

Wczoraj przed południem na Plaży Miejskiej w Łomży funkcjonariusze razem z psami służbowymi doskonalili swoje umiejętności. Szkolenie odbyło się w ramach doskonalenia zawodowego policjantów – przewodników psów.

Łomżyńscy przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi czworonogami ćwiczyli wczoraj przed południem na Plaży Miejskiej w Łomży. Szkolenie obejmowało między innymi posłuszeństwo ogólne, pościg, obezwładnianie pozoranta i legitymowanie. W ramach cyklu szkoleniowego psy patrolowo – tropiące utrzymują swoją sprawność fizyczną oraz doskonalą umiejętności nabyte w służbie. Lokalizacja ćwiczeń organizowanych przez łomżyńskich policjantów dotyczy miejsc, w których dochodzić może do zakłóceń porządku publicznego. Celem takiego szkolenia jest połączenie elementów doskonalenia zawodowego z oddziaływaniem prewencyjnym, a także praktycznym czuwaniem nad bezpieczeństwem mieszkańców Łomży. Ćwiczenia łomżyńskich przewodników psów służbowych odbywają się raz w tygodniu w różnych częściach miasta.