Rozmawiali o bezpieczeństwie i współpracy - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie i współpracy

Data publikacji 16.03.2017

W łomżyńskim ratuszu odbyło się spotkanie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży Pana nadkomisarza Sebastiana Wojciekiana i Prezydenta Łomży Pana Mariusza Chrzanowskiego. Tematem spotkania była szeroko rozumiana współpraca w zakresie bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców miasta.

Podczas wczorajszego spotkania I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji z Prezydentem Łomży poruszone zostały zagadnienia dotyczące planowanych w tym roku patroli ponadnormatywnych finansowanych z budżetu miasta oraz innych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Łomży. Wskazano między innymi na konieczność częstszej obecności funkcjonariuszy w pobliżu lokali i klubów rozrywkowych, zwłaszcza w weekendy, a także innych miejsc zagrożonych zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Omówiono podejmowane działania dotyczące podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym inicjatywę doświetlenia przejść dla pieszych, które w sposób znaczący podniosły bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Dodatkowo, uczestnicy spotkania wyrazili chęć do dalszej współpracy na rzecz policyjnej akcji profilaktycznej pn. „Odblaski? Biorę w ciemno!” zachęcającej pieszych do noszenia elementów odblaskowych, po zmroku na terenie miasta. Rozmawiano również na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i jej wykorzystania w codziennym planowaniu służby łomżyńskich funkcjonariuszy. Spotkanie było też okazją do określenia współpracy w ramach podejmowanych inicjatyw z zakresu promocji, w tym wspólnych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta.