Bezpieczny pieszy: zatrzymaj się, rozejrzyj się, przechodź! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny pieszy: zatrzymaj się, rozejrzyj się, przechodź!

Data publikacji 07.03.2017

Łomżyńscy policjanci prowadzą dziś działania „Bezpieczny pieszy”. Głównym celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Łomżyńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego od wczesnych godzin porannych prowadzą dziś działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Patrolują miejskie ulice zwracając szczególną uwagę na niezgodne z prawem zachowania pieszych. Sprawdzają również jak zachowują się kierowcy w pobliżu przejść dla pieszych. Funkcjonariusze podkreślają, że podstawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jest przechodzenie przez jezdnię według trzech podstawowych zasad: zatrzymania się przed jezdnią, upewnienia się co do możliwości bezpiecznego wejścia na jezdnię i dopiero po wykonaniu tych czynności – przechodzenia przez jezdnię. Apelując o ostrożność i rozwagę wobec pieszych, przypominają też kierowcom, że wyprzedzanie bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych, czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu - mogą zakończyć się poważnym w skutkach wypadkiem drogowym. Od początku roku łomżyńska komenda odnotowała trzy wypadki drogowe z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Do wszystkich doszło na terenie Łomży, a ich skutkiem były doznane obrażenia ciała u osób pieszych. Niestety, tego typu zdarzenia często także kończą się tragicznie. Policjanci apelują więc o rozwagę i ostrożność na drodze. Przypominają też o obowiązku noszenia odblasków po zmroku, poza obszarem zabudowanym oraz zachęcają do używania tych elementów także na terenie miasta.