Debata społeczna w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Łomży

Data publikacji 19.05.2014

„Moje Osiedle” to hasło debaty społecznej, która odbyła się w auli Uczelni Jańskiego w Łomży. To już druga z cyklu debat adresowanych do mieszkańców łomżyńskich osiedli. Jej organizatorem byli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży zorganizowali w miniony piątek debatę społeczną pod hasłem „Moje osiedle”. W spotkaniu, które odbyło się wauli Uczelni Jańskiego w Łomży udział wzięli mieszkańcy miasta, przedstawiciele lokalnego samorządu i instytucji działających na terenie miasta oraz studenci. Rozpoczęcie debaty zainaugurował podinsp. Jacek Adamski - Komendant Miejski Policji w Łomży. Następnie, po krótkim omówieniu stanu bezpieczeństwa na terenie miasta przez podinsp. Jana Iwanowskiego - Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, rozpoczęła się dyskusja. Na pytania osób obecnych podczas spotkania, odpowiadał Komendant Miejski oraz Naczelnicy Wydziałów: Patrolowo Interwencyjnego, Prewencji i Ruchu Drogowego. Tematem wiodącym debaty były zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz wykroczenia drogowe popełniane przez kierujących. Wśród najbardziej uciążliwych dla mieszkańców tej części Łomży, wymieniano nieprawidłowe parkowanie pojazdów, zwłaszcza w pobliżu szkół i jazdę z prędkością mogącą powodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na brawurowo jeżdżących motocyklistów. Policjanci w swoich wypowiedziach nawiązywali też do problemów zgłaszanych podczas poprzedniej debaty. Przestrzegali przed kradzieżami i apelowali o szybkie reagowanie na wszelkie przypadki łamania prawa. Mundurowi podkreślali, że szybkie zatrzymanie sprawców przestępstwa, uzależnione jest często od szybkości informacji przekazanej policjantom. Dlatego też zachęcali uczestników spotkania do współpracy z Policją. Funkcjonariusze zapraszali także mieszkańców osiedli do dialogu i wspólnego szukania rozwiązań, zwłaszcza w rozwiązywaniu trudnych, uciążliwych społecznie problemach. Zwieńczeniem debaty było wypełnienie przez obecnych na spotkaniu ankiet. Ich analiza będzie dla policjantów cennym źródłem informacji dotyczącym bezpieczeństwa. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, skrupulatnie były notowane i wykorzystane zostaną w dalszych działaniach podejmowanych na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży.