Bezpieczna praca za granicą i odpowiedzialność prawna nieletnich - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna praca za granicą i odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 16.05.2014

Łomżyńscy policjanci spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie, aby porozmawiać o przestępstwie „handlu ludźmi” oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Wczoraj, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie. W trakcie prelekcji mundurowi rozmawiali z uczniami klas II i III o zagrożeniach związanych między innymi z wyjazdami zagranicznymi w celach zarobkowych. Ponadto funkcjonariusze przestrzegali słuchaczy, że nie wszystkie oferty pracy są uczciwe i trzeba zachować czujność oraz sprawdzić ich autentyczność. Wyjaśnili co to jest „handel ludźmi” i jak dochodzi do wykorzystania ludzi między innymi w: sex biznesie, żebractwie, obozach pracy oraz nielegalnym zatrudnieniu. Informowali młodzież o przysługujących im prawach oraz miejscach, gdzie można udać się w razie kłopotów. Natomiast z uczniami klas I policjanci omawiali temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie to miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Funkcjonariusze przypomnieli, że ukończenie trzynastego roku życia wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenia i przestępstwa wymienione w katalogu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, omówili także pojęcie demoralizacji nieletnich oraz przedstawili zjawiska dotyczące tego zagadnienia. Zarówno podczas jednego jak i drugiego spotkania młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań, dotyczących omawianych zagadnień.