Powiatowy Turniej BRD w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowy Turniej BRD w Łomży

Data publikacji 29.04.2014

Wczoraj w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Wczoraj w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży odbyły się powiatowe eliminacje kolejnej już - 37 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży czynnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. Głównym celem konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. Działania te obejmują popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tegorocznym turnieju udział wzięło 13 czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych oraz 7 trzyosobowych zespołów z gimnazjów. Każdy uczestnik eliminacji miał do rozwiązania test teoretyczny z zakresu zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugą częścią rywalizacji był test praktyczny - jazda rowerem po wyznaczonym torze przeszkód. Przeprowadzone konkurencje wyłoniły zwycięzców. W grupie szkół podstawowych zwycięzcami okazały się:

I Miejsce - Szkoła Podstawowa w Jarnutach

II Miejsce - Szkoła Podstawowa w Olszynach

III Miejsce - Szkoła Podstawowa w Piątnicy.

Natomiast wśród gimnazjów najlepsze były:

I Miejsce - Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

II Miejsce - Publiczne Gimnazjum w Nowogrodzie

III Miejsce - Publiczne Gimnazjum w Zbójnej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Turniej zrealizowany został dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Urzędem Miasta w Łomży – Wydziałem Oświaty, Starostwem Powiatowym w Łomży, Szkołą Podstawową Nr 9 w Łomży oraz Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa”.