Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

Data publikacji 11.04.2014

Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa,  powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinspektora Jacka Adamskiego. Uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta do jednostki odbyła się w łomżyńskiej komendzie.

Akt powołania nowego Komendanta łomżyńskiej jednostki, w imieniu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Sławomira Mierzwy, na ręce podinspektora Jacka Adamskiego, złożył dziś Zastępca szefa podlaskiego garnizonu -inspektor Krzysztof Lewicki. Podinspektor Jacek Adamski ma 37 lat. Pierwsze kroki w swojej blisko 18-letniej karierze policyjnej stawiał w Oddziale Prewencji KSP w Warszawie. Później był m.in. Zastępcą Dowódcy Kompanii Prewencji OPP w Białymstoku, Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Białymstoku. Od września 2007r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego, a od lipca 2009r. – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku. W marcu 2011r. objął funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, którą sprawował do chwili powołania na Komendanta łomżyńskiej jednostki. 

Policjanci i pracownicy jednostki w Łomży, uroczyście pożegnali tym samym, odchodzącego dziś na emeryturę po ponad 32-latach służby, inspektora Andrzeja Ryńskiego  - dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Inspektor Andrzej Ryński tutejszą jednostką kierował od blisko 5 lat.