Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – kontrole prędkości - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – kontrole prędkości

Data publikacji 17.02.2017

W związku z częstymi zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczącymi miejsc wskazywanych przez mieszkańców jako zagrożone przekraczaniem dozwolonej prędkości, łomżyńscy policjanci prowadzą dziś intensywne działania przeciwdziałające tego typu zachowaniom kierowców. Jednocześnie mundurowi apelują o rozsądek i ostrożność na drodze.

Od początku roku mieszkańcy miasta i powiatu łomżyńskiego wskazali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 116 punktów gdzie ich zdaniem dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości. Są to zarówno ulice miejskie, a także główne ciągi komunikacyjne regionu. Większość tych zgłoszeń mundurowi potwierdzili poprzez ujawnianie w danych miejscach tego typu wykroczeń. Cyklicznie organizowane są przez policjantów wzmożone akcje przeciwdziałające takim zachowaniom. Prowadzą oni kontrole statyczne i dynamiczne wykorzystując posiadany sprzęt pomiarowy: wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.

Policjanci apelują jednocześnie do kierowców o rozwagę na drodze. Nadmierna prędkość, to jedna z najczęściej występujących przyczyn wypadków drogowych. Niestety, skutki tego typu zdarzeń często bywają tragiczne. Dodatkowo przypominają, że podczas jazdy samochodem w warunkach zimowych prędkość dozwolona na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną, a warunki drogowe mogą zmieniać się teraz z godziny na godzinę. Warto o tym pamiętać!