Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

Data publikacji 28.01.2014

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, odbyła się wczoraj odprawa służbowa, w której udział wziął Podlaski Komendant Wojewódzki Policji, kadra kierownicza a także zaproszeni goście.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, odbyła się odprawa roczna. W odprawie udział wziął Podlaski Komendant Wojewódzki nadinspektor Sławomir Mierzwa, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży – mł. insp. Robert Górecki, Naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy komórek organizacyjnych łomżyńskiej Policji. Ponadto w podsumowaniu roku 2013 wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele współpracujących prokuratur, innych jednostek mundurowych jak też przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych. Odprawę rozpoczął Podlaski Komendant Wojewódzki wręczając wyróżnienia dla policjantów z Posterunku Policji w Nowogrodzie za wzorową pracę przy wykryciu sprawców serii podpaleń na terenie działania Posterunku. Głównym tematem odprawy było podsumowanie wyników osiągniętych przez łomżyńską jednostkę w roku 2013 , a także wskazanie kierunków pracy na rok bieżący. Nadinspektor Mierzwa przedstawił też założenia działań podlaskiego garnizonu Policji na 2014 rok. Głównymi kierunkami są: realizacja priorytetów KGP, standaryzacja jednostek, podniesienie skuteczności działań wobec sprawców przemocy domowej, ograniczenie zagrożenia przestępczością narkotykową a także podniesienie skuteczności poszukiwania osób w tym osób zaginionych. W odprawie głos zabrali również przybyli goście. Dziękowali za bardzo dobrą współpracę i za wyniki osiągane przez policjantów z łomżyńskiej jednostki