Odpowiedzialność prawna i bezpieczeństwo podczas ferii - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność prawna i bezpieczeństwo podczas ferii

Data publikacji 24.01.2014

W ramach działań „Bezpieczne ferie” policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży zaplanowali szereg spotkań z radą pedagogiczną i rodzicami w szkołach na terenie powiatu i miasta. Funkcjonariusze mówili o bezpieczeństwie dzieci podczas zimowego wypoczynku, ale też radzili co należy zrobić, aby dziecko nie wchodziło w konflikty z prawem.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w ramach działań „Bezpieczne ferie”, zaplanowali szereg spotkań z radą pedagogiczną i rodzicami dzieci uczących się w szkołach na terenie powiatu i miasta. Spotkania takie odbyły się już w I LO w Łomży, Zespole Szkół Rolniczych w Marianowie, Szkole Podstawowej w Nowogrodzie, czy Szkole Podstawowej w Sławcu. Głównym tematem przeprowadzonych spotkań było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Opiekunowie uczniów zapoznawali się z podstawowymi formami cyberprzemocy oraz z zagrożeniami płynącymi z szybkiego rozwoju komputeryzacji np. agresji, nierozsądnego korzystania z portali społecznościowych, czatów, czy też nieuprawnionego publikowania zdjęć i filmów. Mundurowi zwrócili również uwagę rodziców, w jaki sposób sami mogą, a nawet powinni, chronić własne pociechy przed staniem się ofiarą przestępczości internetowej. Prowadzący wykłady poruszyli także tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne oraz zachowań będących przejawem demoralizacji. Opiekunowie dzieci mieli również możliwość poznania algorytmu postępowania w takich sytuacjach. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska często występujące wśród dzieci i młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze doświadczenia z alkoholem, środkami odurzającymi, czy też drobne kradzieże szkolne, bądź sklepowe. Zachowania takie w wielu przypadkach mają swój początek już w okresie szkoły podstawowej. Funkcjonariusze przedstawili katalog środków poprawczych i wychowawczych stosowanych wobec nieletnich przez sąd rodzinny. Rozmawiali również o uzależnieniach i działaniach profilaktycznych. Mundurowi informowali także o prawnych aspektach uzależnień, w tym o odpowiedzialności prawnej nieletnich, podając szereg przykładów z codziennej pracy. Ponadto przypomnieli nauczycielom, że o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie szkoły należy informować Policję. Mundurowi uczulali również rodziców, aby kierowali się zasadą maksimum opieki i zainteresowania, po to by zimowy wypoczynek zakończył się dla ich pociech szczęśliwie i bezpiecznie. W spotkaniach mundurowym towarzyszył przedstawiciel Sanepidu, który mówił o dopalaczach – jako o nowym zagrożeniu. Na zakończenie policjanci odpowiadali na różnego rodzaju pytania, które uczestnicy chętnie zadawali przeprowadzającym spotkanie.