FERIE 2014! - Kontrola autokaru przed wyjazdem "w trasę"! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FERIE 2014! - Kontrola autokaru przed wyjazdem "w trasę"!

Data publikacji 22.01.2014

W związku ze zbliżającym się okresem "FERII ZIMOWYCH" Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży informuje, iż przed wyjazdem autobusu w trasę istnieje możliwość zgłoszenia przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, celem dokonania kontroli przez Policję. Po przyjęciu zgłoszenia wyjazdu oraz ustalenia czasu dokonania kontroli na miejsce postoju autokaru udadzą się policjanci ruchu drogowego. Kompleksowej kontroli poddany zostanie zarówno kierowca jak i pojazd. Bardzo prosimy o zgłaszanie autobusów przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem tak, aby policjant ruchu drogowego dotarł do każdego zgłoszonego autokaru. 

Zgłoszenia można kierować telefonicznie do:  

  • Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego pod nr tel. 86 474-12-78, 
  • Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego tel. 86 474-12-71, 
  • sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego tel. 86 474-12-70, 
  • Asystenta ds. nadzoru nad służbą tel. 86 474-12-73, 
  • bezpośrednio do Oficera Dyżurnego KMP w Łomży tel. 86- 474-12-12. 

Kontrole autokarów, zazwyczaj, odbywają się, na Placu Niepodległości (dawny dworzec PKS)

Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia dokonania kontroli przed wyjazdem do Inspekcji Transportu Drogowego (wnioski w powyższym zakresie można składać telefonicznie - nr tel. 085 - 662-30-77 lub nr fax 85-662-30-53 z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 08.00 - 15.00)