Łomżyńscy funkcjonariusze podsumowali rok pracy - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łomżyńscy funkcjonariusze podsumowali rok pracy

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, na wspólnym spotkaniu z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, podsumowali stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego oraz efekty swojej pracy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok. W uroczystej naradzie obu służb, a także konferencji pn. „Czad i ogień” zorganizowanej przez KMP PSP w Łomży, uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Helena Michalak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz strażacy podczas odprawy służbowej, która odbyła się we wtorek 24 stycznia 2017 r. podsumowali miniony rok wytężonej pracy. W konferencji pn. "Czad i ogień" zorganizowanej przez Komendę Miejską PSP w Łomży oraz wspólnej naradzie rocznej obu służb, uczestniczyli Sekretarz Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski. W spotkaniu udział wzięli także między innymi szefowie podlaskich służb mundurowych, komendanci powiatów sąsiadujących i kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Ponadto obecni byli przedstawiciele: władz samorządowych, duchowieństwa, członkowie Grupy Ratowniczej Nadzieja z Łomży oraz przedstawiciele mediów. 

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wielokrotnie podkreślał, że Policja, aby działać skutecznie musi być blisko ludzi, blisko ich problemów. Dobrze rozpoznawać te problemy, aby im skutecznie przeciwdziałać. Podkreślał także, że dużą rolę w tym procesie mają odgrywać dzielnicowi – policjanci „pierwszego kontaktu”. Zaznaczył, że sprawnemu funkcjonowaniu Policji mają służyć wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak: aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Pan Jarosław Zieliński zauważył również, że społeczeństwo dobrze ocenia pracę Policji i podziękował funkcjonariuszom za sumienną służbę.

Młody mieszkaniec Łomży - 12 letni Krystian otrzymał z rąk Wiceministra SWiA Pana Jarosława Zielińskiego nagrodę i medal w akcji MSWiA - "Młody Bohater" za uratowanie swojej rodziny, a także innych mieszkańców budynku wielorodzinnego w którym wybuchł pożar. Chłopiec w środku nocy, gdy poczuł gryzący dym, obudził i zaalarmował rodziców oraz pozostałych lokatorów kamienicy. Wezwana straż pożarna szybko ugasiła pożar, jednak nie udało się uratować trójki osób przebywających w pomieszczeniach, gdzie doszło do pożaru. Akcja "Młody Bohater" nagradza bohaterskie zachowania młodych ludzi. Promuje godne naśladowania postawy wśród dzieci i młodzieży.

Obecna na spotkaniu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak przedstawiła w ujęciu ogólnym najważniejsze wydarzenia z 2016 roku, w zabezpieczeniach których uczestniczyli policjanci.  Podziękowała za rok wytężonej pracy zarówno funkcjonariuszom Policji jak i innym służbom.

W trakcie uroczystości nadkom. Sebastian Wojciekian otrzymał z rąk Wiceministra MSWiA rozkaz o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży ma 41 lat. Służbę w resorcie rozpoczął w 1997 roku.  Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Był między innymi Kierownikiem Referatu Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie, a ostatnio Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. W łomżyńskiej jednostce nadkomisarz Sebastian Wojciekian będzie nadzorował pracę służb kryminalnych.

Podczas części poświęconej podsumowaniu pracy łomżyńskich policjantów, Komendant Miejski Policji w Łomży Pan komisarz Marek Sienkiewicz przestawił i omówił wyniki pracy funkcjonariuszy i wskazał kierunki w jakich zadania realizowane będą w roku 2017.

W roku 2016 łomżyńscy policjanci wszczęli 1696 postępowań przygotowawczych. Było to o 239 mniej niż w roku 2015. Wówczas było ich 1935.  Odnotowano tez wzrost wskaźnika wykrywalności do poziomu 75,7%. (64,1% w roku 2015)

W kategorii przestępczości kryminalnej również odnotowano spadek wszczętych postępowań przygotowawczych. W 2016 roku odnotowano ich 1135, podczas gdy rok wcześniej było to 1291. Wzrosła także wykrywalność tego rodzaju przestępstw z 53,3% w 2015 roku do 69,6% w roku 2016.

W ubiegłym roku spadła również liczba przestępstw kryminalnych w kategorii 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa  (tj. kradzież mienia, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzież samochodu, rozbój i wymuszenia rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie). Wszczęto łącznie 593 postępowania przygotowawcze (w 2015 r. – 694).

W roku 2016 odnotowano 76 wypadków drogowych. Było to o 7 więcej niż w 2015 r. (wtedy - 69).  Wzrosła liczba osób zabitych w wypadkach drogowych. W ubiegłym roku na terenie powiatu łomżyńskiego zginęło 16 osób ( 8 – w 2015 r.), a rannych zostało 79 osoby (82 – w 2015 r.). Spadła natomiast liczba stwierdzonych przestępstw drogowych z 234 w 2015 r. do 230 w 2016 r

Mieszkańcy czują się bezpiecznie

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 72 % respondentów dobrze ocenia pracę Policji. 95% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, a 67,6% dobrze ocenia pracę policjantów w swoim lokalnym środowisku. Analiza danych oraz oceny ze strony społecznej wskazują na pozytywne efekty zaangażowania formacji w realizowanie zadań związanych z codzienną służbą i pracą zarówno funkcjonariuszy  jak i pracowników Policji, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie i z determinacją będą podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.