Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzielnicowy bliżej nas" - otwarto Punkt Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy Łomża

Z myślą o mieszkańcach, w Urzędzie Gminy Łomża, otwarty został Punkt Przyjęć Interesantów. Dyżury w każdy czwartek będzie pełnić tam dzielnicowy Gminy Łomża.

Otwarcia Punktu Przyjęć Interesantów w budynku Urzędu Gminy Łomża dokonał Wójt – Pan Piotr Kłys wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Łomży Panem komisarzem Markiem Sienkiewiczem. Na potrzeby funkcjonariuszy udostępnione zostało pomieszczenie, w którym dzielnicowy podczas pełnionego dyżuru będzie mógł spotkać się z mieszkańcami podległego mu rejonu służbowego. Otwarcie takiego punktu było między innymi jednym z postulatów wynikających z konsultacji społecznych i spotkań lokalnych prowadzonych w ostatnich latach przez łomżyńskich funkcjonariuszy na terenie gminy Łomża.

W każdy czwartek w godzinach 9:00 - 11:00 w Punkcie Przyjęć Interesantów dyżurował będzie dzielnicowy Gminy Łomża.