16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet - dyżur łomżyńskich policjantów - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet - dyżur łomżyńskich policjantów

Data publikacji 02.12.2016

Trwają obchody Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Do działań włączyła się także łomżyńska Policja. Mundurowi od najbliższego poniedziałku dyżurować będą w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Międzynarodowa akcja zainicjowana w 1991 roku przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.

Obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rozpoczynają się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a zakończą się 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Celem międzynarodowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

   · budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka;

· wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet;

· budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet

· wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie;

· tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

Łomżyńscy policjanci włączając się do akcji bedą pełnić specjalne dyżury, w czasie których udzielać będą porad i służyć pomocą wszystkim kobietom, które są dotknięte tym poważnym problemem (także w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta”). Specjalny dyżur funkcjonariusza z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży pełniony będzie w dniach od 5 do 9 grudnia w godzinach 11:00 – 13:00 w budynku MOPS przy ul. Dwornej 23B.  Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony Policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do jednostki Policji.

Ważne informacje zamieszczone na temat Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet na stronach: 

- Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania  

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej