Listopadowe działania „Bezpieczna 61” na terenie powiatu łomzyńskiego - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Listopadowe działania „Bezpieczna 61” na terenie powiatu łomzyńskiego

Data publikacji 01.12.2016

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego łomżyńskiej jednostki patrolowali w minionym miesiącu drogę krajową nr 61 zwracając uwagę na nieprawidłowe zachowania użytkowników tej drogi. Na podległym terenie skontrolowali blisko 700 pojazdów i ujawnili ponad 400 różnego rodzaju wykroczeń drogowych popełnianych zarówno przez kierujących jak i pieszych. Szczególny nacisk mundurowi kładli na kontrole ciężarówek i ich kierowców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonariusze reagowali stosując przewidziane prawem środki i kary.

Podczas trwających w minionym miesiącu wzmożonych działań pn. „Bezpieczna 61” w 217 przypadkach kontrola policyjna wiązała się ze zbyt szybką jazdą, natomiast w 33 przypadkach z nieprawidłowym wyprzedzaniem stanowiącym zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Podczas działań na tej drodze, funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na ruch samochodów ciężarowych i w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami, nałożyli ponad 80 mandatów karnych na kierowców tego typu pojazdów. Ujawnili też 52 przypadki wykroczeń popełnionych wobec osób pieszych. Dodatkowo, pięciu pieszych nie stosowało się do obowiązku noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, narażając tym samym swoje życie i zdrowie oraz zwiększając ryzyko wystąpienia poważnego wypadku drogowego. Funkcjonariusze przeprowadzili w sumie ponad 2250 badań stanu trzeźwości kierujących. Okazało się, że pomimo ostrzeżeń, trzy osoby zdecydowały się na jazdę autem będąc pod wpływem alkoholu, dlatego teraz za swoje postępowanie odpowiadać będą przed sądem. Policjanci zatrzymali też 22 dowody rejestracyjne za uchybienia w stanie technicznym kontrolowanych pojazdów oraz ujawnili jedną osobę poszukiwaną.

Praca policjantów to nie tylko reagowanie na niebezpieczne zachowania na drodze, ale także pomoc uczestnikom ruchu w bezpiecznym dotarciu do celu i profilaktyka związana z ruchem pieszych przy drodze krajowej nr 61. Mundurowi podczas pełnionej służby rozmawiają również z mieszkańcami miejscowości położonych w obrębie tej drogi.  Podkreślają jak ważna jest widoczność na drodze i noszenie elementów odblaskowych, rozdają odblaski. Apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Głównym celem działań realizaowanych na całym odcinku przez funkcjonariuszy ruchu drogowego z Łomży, Kolna i Grajewa jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych oraz popełnianych wykroczeń, a co za tym idzie – poprawa bezpieczeństwa na  DK 61.