"Nie bądźmy obojętni" - wspólnie z pomocą osobom bezdomnym - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Nie bądźmy obojętni" - wspólnie z pomocą osobom bezdomnym

Data publikacji 29.11.2016

Łomżyńscy policjanci, zwłaszcza teraz gdy temperatury spadają już poniżej zera apelują o wrażliwość wobec człowieka potrzebującego pomocy. W ramach prowadzonych co roku działań prewencyjnych pn. „Nie bądźmy obojętni” Komendant Miejski Policji w Łomży kom. Marek Sienkiewicz podpisał dziś porozumienie z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych, w ramach którego wspólnie będą podejmować działania na rzecz osób bezdomnych, niezaradnych życiowo i narażonych na wychłodzenie organizmu oraz dbać o ich bezpieczeństwo. Na spotkaniu omówione zostały także zasady korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wykorzystanie tego narzędzia w planowanej akcji pomocowej.

Celem prewencyjnego programu pn. „Nie bądźmy obojętni” jest ograniczenie zjawiska bezdomności i żebractwa oraz podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób bezdomnych, żyjących samotnie, starszych, kalekich – pozostających bez opieki. Skutkiem podejmowanych działań ma być zmniejszenie zagrożeń dla ich życia i zdrowia spowodowane przede wszystkim spadkiem temperatury w okresie zimowym. Zimą bezdomni często chowają się przed mrozem w opuszczonych budynkach oraz na terenach ogródków działkowych. Aby zapobiegać przypadkom wychłodzenia organizmu, które mogą kończyć się śmiercią, łomżyńscy policjanci codziennie kontrolują tego typu miejsca.

Na bazie porozumienia podpisanego dziś w siedzibie Panstwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wspierać będą w działaniach pomocowych także Strażnicy Miejscy, wolontariusze z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” oraz studenci z Instytutów Pielęgniarstwa oraz Społeczno – Humanistycznego PWSiP w Łomży.

Oprócz udzielania osobom bezdomnym informacji dotyczących możliwych form pomocy dostępnych na terenie miasta, przygotowani do działań studenci i wolontariusze będą także udzielać pomocy przedmedycznej wymagającym tego rodzaju wsparcia czy pełnić dyżury w łomżyńskiej noclegowni i ogrzewalni. Policjanci zachęcają także mieszkańców Łomży do informowania o miejscach przebywania osób bezdomnych poprzez korzystanie z  narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie przy pomocy odpowiedniej ikonki można zaznaczać miejsca gdzie przebywają osoby bezdomne.

Mundurowi apelują też do wszystkich, by nie pozostawali na widok osób leżących gdzieś na ulicy czy przystanku. Warto także zajrzeć do sąsiada, który mieszka samotnie i sprawdzić czy nie potrzebuje pomocy.