„Odblaski? Biorę w ciemno!” – podczas działań „Znicz 2016” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Odblaski? Biorę w ciemno!” – podczas działań „Znicz 2016”

Łomżyńscy policjanci w ramach działań „Znicz 2016” kontynuują akcję edukacyjno – profilaktyczną pod nazwą „Odblaski? Biorę w ciemno!”. Mundurowi informują o odblaskowym obowiązku i zachęcają do noszenia elementów odblaskowych także na terenie miasta. Dzięki nawiązanej współpracy między innymi z MPK Łomża, na monitorach autobusów linii podmiejskich wyświetlane są plakaty informacyjne, a kierowcom przekazane zostały opaski odblaskowe przeznaczone dla pieszych wysiadających w ciemnych miejscach.

Łomżyńscy policjanci zintensyfikowali działania pn. „Odblaski? Biorę w ciemno!” w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa wraz z początkiem działań „Znicz 2016”. W najbliższych dniach mundurowi spodziewają się szczególnie dużego ruchu pieszych w okolicach cmentarzy zarówno na terenie miasta jak i powiatu. Jest to okazja do prowadzenia akcji informującej o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku na drodze poza obszarem zabudowanym. Jednocześnie policjanci zachęcają do używania tych elementów także na terenie miasta. Tematyczne plakaty pojawiły się już w autobusach linii podmiejskich. Kierowcy zostali jednocześnie wyposażeni w elementy odblaskowe, które w razie takiej konieczności przekażą pieszym wysiadającym w miejscach niedostatecznie oświetlonych. Aby zadbać o bezpieczeństwo podczas nadchodzących dni, w rejonach cmentarzy pojawiły się dodatkowe patrole piesze. Główne ciągi komunikacyjne znajdują się pod nadzorem większej niż zwykle ilości funkcjonariuszy ruchu drogowego. Pomagają oni przyjezdnym bezpiecznie poruszać się po drogach oraz udzielać wsparcia, szczególnie w sytuacjach wymagających udrożnienia odcinków dróg przy głównych nekropoliach regionu. Mundurowi zwracają także szczególną uwagę na właściwe zachowania kierowców wobec osób pieszych. W przypadkach stwierdzenia rażącego lekceważenia obowiązujących przepisów, policjanci będą stosować wobec kierowców środki przewidziane prawem.

Rozdawane przez policjantów elementy odblaskowe pochodzą ze środków projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Swiss Contribution – KIK-76. Odblaski i materiały informacyjne do działań „Odblaski? Biorę w ciemno!” zakupione i przekazane zostały przez Urząd Miasta w Łomży.

Mundurowi przypominają, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek mieć element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy bez odblasków idący poboczem lub skrajem drogi, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach drogowych, jest niewidoczny. Kierowca najczęściej nie ma wtedy szans, aby zatrzymać samochód i uniknąć wypadku.