Rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi

Łomżyńscy policjanci spotkali się z uczniami Liceum Katolickiego i III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, aby porozmawiać o współczesnych formach niewolnictwa. Spotkania w szkołach dotyczące tej tematyki, odbywają się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przypadającego na dzień 18 października.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, spotkali się dziś z młodzieżą Liceum Katolickiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi. Podczas prelekcji informowali słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą. Mówili także o tym na co zwracać uwagę, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju przestępstwami. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji. Przestępstwem jest doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia, do uprawiania prostytucji. Karaniu podlega także ułatwianie lub nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tematyczne spotkania z młodzieżą odbyły się w ramach corocznych obchodów Europejskiego Dnia Walski z Handlem Ludźmi, który przypada na dzień 18 listopada.