Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Masz prawo do mediacji” – to hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji

Data publikacji 14.10.2016

Łomżyńscy policjanci co roku uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”. Tegoroczne działania promujące ten sposób rozwiązywania konfliktów rozpoczynają się 17 października i potrwają do soboty 22 października. Natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 20 października. Całe przedsięwzięcie organizowane jest pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego jak też i w sprawach o wykroczenia (art. 54 par 9 kpw w zw. z art. 23a kpk) na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

W tych dniach na terenie całego kraju, w tym również województwa podlaskiego w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, poradniach psychologicznych, a także jednostkach Policji organizowane będą wydarzenia promujące ideę mediacji.

Dyżur w sprawie mediacj w Komendzie Miejskiej Policji w Łomżyi pełnić będzie w godzinach 8:00-15:00 pod nr. telefonu tel. (86) 474 13 22, oraz w budynku przy ul. Partyzantów 48b -  mł. asp. Monika Drylenko z Wydziału Prewencji .

Listy Mediatorów dostępne są na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Łomży, oraz w sekretariatach Wydziałów Sądu.