Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Odblaski? Biorę w ciemno!”– spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu, służb oraz instytucji poświęcone planowanym działaniom edukacyjno – profilaktycznym w ramach tegorocznej kampanii społecznej „Odblaski? Biorę w ciemno!”. Celem akcji organizowanej przez łomżyńską Policję jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Dziś w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łomży odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pieszych. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, MPK, PKS, łomżyńskich Spółdzielni Mieszkaniowych, Duchowieństwa oraz Grupy Ratowniczej Nadzieja z Łomży. Głównym tematem rozmowy był problem widoczności pieszych na drogach w nadchodzącym okresie jesienno – zimowym. Po przedstawieniu przez policjantów założeń planowanej akcji edukacyjno – profilaktycznej pn. „Odblaski? Biorę w ciemno!”, pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, Pan komisarz Marek Sienkiewicz, zaprosił uczestników spotkania do wzięcia udziału w tegorocznej kampanii i promowania jej założeń w lokalnych środowiskach. Zaznaczył też, że celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości pieszych co do obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym oraz zachęcanie do noszenia tych elementów także na terenie miasta. Spotkanie odbyło się w miłej, partnerskiej atmosferze. Ustalono też zasady współdziałania.

Szczególnie intensywne działania informacyjne w tym zakresie przewidziane są w pierwszych dniach listopada z udziałem Straży Miejskiej oraz Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży. To między innymi kolportaż tematycznych plakatów i ulotek. Specjalnie przygotowane spoty profilaktyczne, dzięki partnerom akcji, będą odtwarzane podróżnym na terenie dworca autobusowego oraz w autobusach MPK i PKS. Kierowcy autobusów linii podmiejskich zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe, które w razie takiej konieczności przekażą wysiadającym w miejscach niedostatecznie oświetlonych. Ponadto, podczas realizowanych cyklicznie działań kontrolnych na drogach pn. "Pieszy" – funkcjonariusze Policji będą szczególnie przyglądać się zachowaniom kierowców wobec osób pieszych, reagując bezwzględnie na każde ich zachowania mogące zagrozić bezpieczeństwu tej grupy osób.

Wzmożone działania Policji ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego prowadzone będą na terenie całego województwa podlaskiego od 15 października do 15 listopada b.r.