Współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Łomży

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży Pan komisarz Marek Sienkiewicz uczestniczył dziś w posiedzeniu miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas zagadnień omawianych na spotkaniu w Ratuszu, szef łomżyńskich policjantów zachęcał przedstawicieli instytucji oraz innych służb mundurowych do aktywnego korzystania z zasobów Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży Pan komisarz Marek Sienkiewicz, uczestnicząc dziś w spotkaniu poświęconemu zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem na terenie miasta, omówił ideę i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślał, że to narzędzie jest jednym z elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym i z założenia powinno być realizowane w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Zaprosił też obecnych na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawicieli instytucji oraz służb mundurowych do aktywnego korzystania z Mapy, a także propagowania jej w lokalnych środowiskach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w wersji pilotażowej z początkiem lipca zaczęła funkcjonować na terenie garnizonu stołecznego, województwa podlaskiego oraz pomorskiego. W kolejnym etapach to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, wprowadzane było na terenie pozostałych województw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma objąć swoim zasięgiem cały kraj.

Główne cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce to:

-  poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,

-  dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazanych przez społeczeństwo,

 platforma wymiany informacji o zagrożeniach.

Obsługa „Mapy” dostępnej także na stronie internetowej łomżyńskiej Policji została zaprojektowana tak, aby wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Należy także pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.